Reference – Ekologie

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Předmětem této akce bylo návrh a instalace automatické odvodňovací jednotky čtyř skladovacích tanků JET A1 v rafinerii NICO LÓPEZ na Kubě.

 

SKLADOVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ DMDS

Skladování a dávkování roztoku DMDS do vlásenek pyrolýzních pecí za účelem omezení tvorby koksu a oxidu uhelnatého.

 

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Předmětem této akce bylo návrh a instalace automatické odvodňovací jednotky šesti skladovacích zásobníků primárního benzínu v rafinerii MOL SLOVNAFT na Slovensku.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů pro nově realizovaný petrochemický komplex, jehož součástí je etylénová jednotka o výkonu 1,1 mil tun kapalného etylénu za rok.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ZÁVOD NA VÝROBU BIOETHANOLU

Zcela nový závod „na zelené louce“ na výrobu bioethanolu o roční kapacitě 1600 tis. m3/rok. Technologie Chematur.

 

PŘIDÁVÁNÍ MEŘO DO MOTOROVÉ NAFTY A LIHU DO BENZÍNU

Přidávání MEŘO do motorové nafty a lihu do benzínu je investiční akce vyvolaná na základě legislativy Evropské Unie požadující přimíchávání bio-složek do benzínů a motorové nafty.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Studie proveditelnosti jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.