Reference – Ekologie

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů pro nově realizovaný petrochemický komplex, jehož součástí je etylénová jednotka o výkonu 1,1 mil tun kapalného etylénu za rok.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ZÁVOD NA VÝROBU BIOETHANOLU

Zcela nový závod „na zelené louce“ na výrobu bioethanolu o roční kapacitě 1600 tis. m3/rok. Technologie Chematur.

 

PŘIDÁVÁNÍ MEŘO DO MOTOROVÉ NAFTY A LIHU DO BENZÍNU

Přidávání MEŘO do motorové nafty a lihu do benzínu je investiční akce vyvolaná na základě legislativy Evropské Unie požadující přimíchávání bio-složek do benzínů a motorové nafty.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Studie proveditelnosti jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ZÁVOD NA VÝROBU BIOETHANOLU

Zpracování koncepce umístění v generelu a realizační dokumentace závodu na výrobu bioethanolu o roční kapacitě 960 tis. m3/rok. Technologie Katzen.

 

ČIŠTĚNÍ ODPLYNŮ NA VÝROBNĚ MOČOVINY

Dopravní vzduch krystalické močoviny na granulační věži – odpadní plyn obsahuje pevné podíly močoviny a uvolněný čpavek v množství přesahujícím emisní limity.