Reference – Ekologie

SYSTÉM ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z PROCESU ÚPRAVY ROPY V EPEP CENTRO

Vypracování koncepční studie, která poskytne optimální a proveditelné technologické řešení pro novou čistírnu odpadních vod z procesu zpracování ropy v EPEP Centro, která umožní získat vodu v takové kvalitě, aby ji bylo možné vypouštět do moře.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce byl návrh a dodávka balené filtrační jednotky koksu (CTRP) z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ), která je provozována bez nutnosti odstavování okruhu quenchové vody, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

 

INOVACE A ROZŠÍŘENÍ VÝROBY CYKLOHEXYLAMINU

Kompletní projektová příprava a realizace nové výrobny cyklohexylaminu s cílem intenzifikovat výrobu cyklohexylaminu až na úroveň 60 kt/rok.

 

ODOLEJOVÁNÍ V BLOKU 68

Cílem projektu je modernizace technologie čištění zaolejovaných vod v areálu Chempark Záluží společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o a centralizace čistících celků do jedné oblasti.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Cílem akce byl návrh a dodávka modulární filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje (CRU – Coke Removal Unit) na etylénové jednotce (EJ).

 

REKONSTRUKCE STYRÉNOVÝCH ODPLYNŮ

Cílem projektu bylo snížení množství styrénu spalovaného na likvidační jednotce, snížení množství úkapů a zlepšení pracovního prostředí a bezpečnosti v okolí polymeračních reaktorů.

 

ODKOKSOVÁNÍ PYROLÝZNÍCH PECÍ – FILTRACE KOKSU

Cílem studie bylo posouzení možných variant technického řešení a nalezení optimální varianty odstranění koksu z proudu parovzdušné směsi při odkoksování pyrolýzních pecí ethylenové jednotky tak, aby zařízení splňovalo legislativní požadavky a aby byl obsah tuhých znečišťujících látek ve spalinách vypouštěných do ovzduší ve stavu „OXIDACE“ pod horní hranicí legislativně požadovaných limitů.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Cílem akce byl návrh a dodávka modulární filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ).

 

ÚPRAVY VÝROBEN METHANOLU A TERPENTÝNU

Intecha, spol. s r.o. vyhotovila několika projektů pro finálního zákazníka Mondi Štětí a.s., které věcně navazovaly na investiční projekt modernizace a intenzifikace výrobního podniku Mondi Štětí s názvem EcoFlex.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU A DEHTU (CTRP) ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce bylo návrh a dodávka balené filtrační jednotky koksu a dehtu z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce, která je provozována bez nutnosti odstavování okruhu quenchové vody, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.