Reference – Ekologie

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylenu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylenu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

REKONSTRUKCE JEDNOTKY NA ODLOUČENÍ KOKSU Z OKRUHU QUENCHOVÉHO OLEJE

Původně provozovaná jednotka nedosahovala požadované účinnosti a měla velmi negativní dopad na HSE. Proto byla jednotka na základě Intechou vypracované studie a základního návrhu rekonstruována s cílem instalovat technologii, která je v současnosti na úrovni BAT.

 

NEUTRALIZAČNÍ A DEKONTAMINAČNÍ STANICE

Stanice NDS 10 technologicky navazuje na technologii Zpracování matečných louhů.

 

ÚPRAVA FLÉROVÉHO SYSTÉMU

Účelem akce bylo upravit sběrný flérový systém a zařízení flérového hospodářství dle současně platných standardů (DEP, API) a napojit pojistné ventily z provozu AVD a částečně z NRL, dosud uvolňované do atmosféry, do tohoto systému.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTEMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Cílem akce bylo návrh a dodávka zařízení k úpravě dvou jednotek k odloučení koksu z okruhů quenchového oleje na etylenové jednotce. K původně instalovaným cyklonům byly doplněny speciální procesní filtry, které nahradily stávající usazovák, jehož obsluha měla negativní dopad na životní prostředí a bezpečnost práce.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTEMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka separační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce. Jednotka podstatně snižuje neočekávané odstavení výroby etylénu a náklady na údržbu zařízení teplého dílu. Rovněž se velmi podstatně snižují nežádoucí vlivy na životní prostředí a zvyšuje se bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a úpravou filtračního zbytku do inertní sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

REALIZACE PROJEKTŮ ZARÁŽKA 2009

Zakázka zahrnovala celkem šest projektů. Jeden projekt byl realizován před zarážkou. Na zbývajících projektech byla prováděna předvýroba koncem roku 2008 a začátkem 2009. Konečná montáž byla provedena v průběhu zarážky rafinérie Kralupy.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.