Reference – Ekologie

ČIŠTĚNÍ ČPAVKOVÝCH VOD

V rámci této akce jsme navrhli proces a zpracovali prováděcí projekt čištění odpadních vod pro výrobnu hnojiv Abu Qir v Egyptě s celkovou kapacitou 650 m3/h a s ohledem na  požadavek nulového vypouštění odpadní vody.

 

JEDNOTKA NA STRIPOVÁNÍ AMONIAKU Z ODPADNÍCH VOD

Cílem projektu byla instalace nové stripovací jednotky ve stávajícím provozu společnosti Lučební závody Draslovka a.s.

 

REKONSTRUKCE FLÉRY

Cílem projektu bylo zlepšení kvality (ekologie) spalování odplynů, zvýšení spolehlivosti a prodloužení provozního cyklu flérového systému ve společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU A DEHTU (CTRP) ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETHYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce je návrh a dodávka unikátní technologie pro filtraci částic koksu a dehtu z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ).

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETHYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce je návrh a dodávka unikátní technologie pro filtraci částic koksu z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ).

 

ODVODŇOVACÍ JEDNOTKY SKLADOVACÍCH ZÁSOBNÍKŮ

Předmětem akce byly návrh, výroba, dodávky a implementace do stávajícího řídícího systému 2 ks odvodňovacích jednotek pro 4 skladovací zásobníky, každý o objemu 30.000 m3 , pro skladování primárního benzínu, benzínu, nafty a hexanu na etylénové jednotce v Nižněkamsku, Rusko – Tatarstán.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETHYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce je poskytnutí know how, realizační projekt a dodávka klíčových zařízení filtrační jednotky koksu (CRU) z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ) v projektu J3 v Jamnagaru, Rajasthan, Indie. CRU jednotka je součástí nově budovaného petrochemického závodu v západní čísti Indie na pobřeží Indického oceánu.

 

ČISTĚNÍ ZAOLEJOVANÝCH VOD - OFFSHORE

Požadavky na ochranu životního prostředí při provádění vrtů pro těžbu ropy z mořského dna se neustále zvyšují. Naše společnost na to zareagovala návrhem technologie balené jednotky atmosférického separátoru zaolejovaných vod, který je určený k provozu přímo na vrtných plošinách. První aplikace této technologie je na vrtné plošině. Tato vrtná plošina poslední generace je vybavená nejmodernějšími technologiemi a je také jedním z největších dosud postavených zařízení svého druhu.

 

MODERNIZACE OBJEKTU ČISTÍRNA KOAGULAČNÍCH VOD

Předmětem akce byla modernizace objektu čistírny koagulačních vod pro zvýšení maximálního zpracovatelného objemu odpadních vod.

 

NÁHRADA KOMPRESORU

Cílem akcí byla instalace nových ventilátorů jako náhrada za stávající kompresory v provozu Stanice pro likvidaci kyselých roztoků – I. etapa (SLKR I) ve státním podniku Diamo, o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem.