POLITIKA ISM

V návaznosti na vizi stanovilo vrcholové vedení záměry a směr působení společnosti ve vztahu ke kvalitě, BOZP a ochraně životního prostředí

 1. Kvalitu ISM (Integrovaný Systém Managementu) chápeme jako plné uspokojení požadavků i potřeb našich zákazníků při respektování zákonných i ostatních požadavků

 2. Plné uspokojení zákazníků můžeme dosáhnout pouze efektivností všech našich procesů, do kterých jsou integrovány požadavky na kvalitu, BOZP a ochranu životního prostředí

 3. Záměrem vrcholového vedení je 
  Motivovat zaměstnance k aktivní účasti na ISM
  Zajistit a poskytnout zdroje pro ISM
  Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ta je založena na prevenci, školení a vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky tak, aby se předcházelo pracovním úrazům; odstraňovala se nebezpečí a snižovala rizika
  Realizovat  své produkty a činnosti v souladu s vědeckým a technickým poznáním tak, aby se minimalizovaly dopady na životní prostředí
  Plánovat, řídit, udržovat a zlepšovat integrovaný systém managementu, dle normy ISO 9001, ISO 45001 a ISO 14001,  jako účinný nástroj  řízení společnosti
 4. K naplňování této politiky ISM stanovujeme konkrétní, termínované a měřitelné cíle a plány

Její součástí jsou zásady působení ve vztahu k ISM.
Plné znění politiky ISM naší společnosti je součástí dokumentace ISM.

Společnost Intecha je certifikována ISO 9001, ISO 45001 a ISO 14001.


 

VYMEZENÍ ISM

Vymezení z hlediska produktu

ISM INT zahrnuje

projekční, inženýrské činnosti pro

 • zpracování kompletní projektové dokumentace od studie až po realizační projekt včetně dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

dodavatelskou činnost pro

 • zajištění výstavby nových či rekonstruovaných výrobních jednotek formou dodávky na klíč,
 • dodávky materiálu a zařízení poradenskou a konzultační činnost pro
 • nákup strojů a zařízení,
 • výběr, doporučení a zajištění nejvhodnějšího dodavatele

Vymezení z hlediska útvarů

Přehled útvarů podílejících se na realizaci procesů ISM poskytuje Organizační schéma INT

Vymezení z hlediska lokalit

Sídlo / hlavní pracoviště (majetek INT)

170 00 Praha 7
Argentinská 320/34
Tel.  +420 281 090 911, +420 281 090 912
Fax. +420 283 871 254
E-mail: intecha@intecha.cz

Dislokované pracoviště (nájem kancelářských prostor)

500 11 Hradec Králové
Machkova 587
Tel.  +420 495 272 390, +420 495 056 427
Tel./Fax.  +420 495 056 452
E-mail: intecha.hk[zavinac]wo[tecka]cz

Pracoviště Praha a Hradec Králové dle ISO 9001, ISO 45001 a ISO 14001 

Dislokované pracoviště

Deutschland
47506   Neukirchen-Vluyn
Raiffeisenstrasse  11
Tel. + 49(0)  284 539 73 861  Fax: +49 284 539 73 859
E-mail: info@intecha.de

Deutschland  – pouze dle ISO 9001