Organizační členění Intecha, spol. s r.o.

Intecha, spol. s r.o. je soukromou společností a jejím nejvyšším představitelem je Valná hromada, tvořená společníky firmy, kteří jsou zároveň jejími jednateli:

Ing. Jan Černý
ředitel společnosti

Ing. Josef Kocián
jednatel společnosti

Ing. Jiří Celar
jednatel společnosti

Ing. Jiří Příkop
jednatel společnosti