Historie společnosti

Intecha, spol. s r.o. byla založena 18. března roku 1992 jako projekční, inženýrská a obchodní společnost v oblasti petrochemického, rafinérského a chemického průmyslu. V roce 1993 rozšířila svou nabídku služeb o obstaravatelskou činnost a kompletní zajištění akcí formou dodávky na klíč.

Postupné nabývání zkušeností ze všech oborů činností firmy umožnilo její trvalý růst a zvládání stále složitějších technických problémů spojených s dodávkami kompletních technologických zařízení investiční výstavby.

Od března 1995 se Intecha, spol. s r.o. přestěhovala do svého stávajícího sídla v Argentinské ulici 320/34 v Praze 7. Zde pokračuje ve svém dalším rozvoji.

Jako logický důsledek rostoucí technické zdatnosti společnosti bylo postupné otevírání pobočky v Hradci Králové a kanceláří v Unipetrolu RPA Litvínov a Synthosu Kralupy.

Od roku 2001 uplatňujeme v naší společnosti procesní model systému managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001. Tento systém jsme s ohledem na vzrůstající potřeby rozšířili o systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o management ochrany životního prostředí. Systém managementu je certifikován společností Lloyd's Register Quality Assurance.

V Německu byla v květnu 2015 založena dceřiná společnost INTECHA Deutschland GmbH. Cílem je posílit marketingovou pozici Intechy v zahraničí.

V současné době Intecha, spol. s r.o. patří mezi  silné projekční, inženýrské a obchodní společnosti, které poskytují kvalifikované služby jak na domácích, tak i zahraničních trzích.