Úspěšné dokončení zakázky pro ORLEN Unipetrol RPA spol. s.r.o.

6. února 2023

Na základě technologických podkladů zákazníka Intecha realizovala zakázku formou „dodávky na klíč“. Součástí rozsahu bylo též bylo zpracování projektové, výrobní a provozní dokumentace, posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) kompletní vybudování nového závodu na výrobu DCPD, provedení zkoušek a po úspěšném komplexním vyzkoušení uvedení výroby DCPD do provozu. DCPD je využitelný pro další výrobu polymerních materiálů, pryskyřic či chemických specialit, které nacházejí široké uplatnění.