Recertifikační audit

19. prosince 2022

Recertifikační audit LRQA  systému managementu kvality dle ISO 9001, ochrany životního prostředí dle ISO 14001 a BOZP dle ISO 45001 se uskutečnil v listopadu 2022.  Všechny procesy systému byly prověřeny, úspěšně obhájeny a byl vydán certifikát na následující 3-leté období. Zároveň byl naplánován další dozorový audit, který se uskuteční v listopadu 2023.