Aktuality

10. prosince 2014

Dozorový audit ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Dozorový audit LRQA systému managementu kvality dle ISO 9001, systému managementu environmentu dle ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 se uskutečnil 26. -28. listopadu 2014.... [více]

9. září 2014

UNIPETROL – STÁČENÍ LPG

Nová technologie zrealizovaná naší společností formou „dodávky na klíč“ s kapacitou 150 tisíc t/rok. [více]

5. února 2014

SLOVNAFT – ODKOKSOVACÍ CYKLON (ODKOKSOVÁNÍ PYROLÝZNÍCH PECÍ)

V návaznosti na snižování legislativních emisních limitů tuhých látek do ovzduší naše společnost navrhla a realizovala unikátní technologii na odstraňování pevných částic koksu z parovzdušné směsi během procesu odkoksování... [více]

6. prosince 2013

Recertifikační audit ISM

Re-certifikační audit LRQA systému managementu kvality dle ISO 9001, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001. [více]

12. února 2013

Dozorový audit ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001

Dozorový audit LRQA systému managementu kvality dle ISO 9001, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001 se uskutečnil 20. -23. listopadu 2012. [více]

6. ledna 2012

Certifikační audit ISO 14001

Certifikační audit LRQA systému environmentálního managementu dle ISO 14001 se uskutečnil 4. listopadu a 19. – 21. prosince 2011. [více]