1. Dozorový audit ISO 9001, ISO 45001 a ISO 14001

10. prosince 2020

1. Dozorový audit LRQA systému managementu kvality dle ISO 9001, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001  a systému managementu environmentu dle ISO 14001 se uskutečnil 18. -20. listopadu 2020. Prvky systému byly prověřeny a úspěšně obhájeny.

Zároveň byl naplánován další dozorový audit, který se uskuteční v listopadu 2021.