STÁČENÍ ŽELEZNIČNÍCH CISTEREN

Doba realizace od: 03/2009
do: 10/2009
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník SYNTHOS Kralupy a.s.
 

Hlavním účelem stavby je zvýšení bezpečnosti Skladu kapalných plynů (SKP) při plnění a stáčení železničních cisteren zkapalněnými uhlovodíkovými plyny.

Za tím účelem byla vybudována nová vlečková kolej se zastřešením pro šest stáčecích a jedno plnící místo, vybavená lanovým posunem železničních cisteren a kolejovou váhou. Pro stáčení byl vybudován nový objekt čerpací stanice se dvěma předlohami a čtyřmi barelovými čerpadly. Pro plnění byla rozšířena stávající čerpací stanice a doplněna o nová čerpadla.