Reference – Petrochemie

FLÉROVÝ SYSTÉM PRO VÝROBNY PE A PP

Návrh technologie nového faklového systému pro nově realizované výrobny PE a PP, a pro ostatní stávající provozy.

 

REKONSTRUKCE VÝROBNY POX – VÝMĚNA HOŘÁKŮ

Hlavním účelem této stavby byla rekonstrukce zařízení "Zplyňování mazutu".

 

REKONSTRUKCE VÝROBNY POX – KONVERZE CO S VODNÍ PAROU

Podstatou námi provedené rekonstrukce výrobny "Zplyňování mazutu" bylo bez přerušení výroby na jednotce postupné rekonstruování obou technologických linek vysokoteplotní konverze CO.

 

INTENZIFIKACE ETYLENOVÉ JEDNOTKY

Stavba představuje navýšení kapacity etylenové jednotky ze současných 453 000 t/rok na 560 000 t/rok výroby etylenu postupně ve třech etapách.

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE EXPEDICE BENZENU

Hlavním cílem stavby bylo snížení emisí uhlovodíků ze skladovacích zásobníků produktů a z expediční stanice benzenu a rekonstrukce a modernizace expedice benzenu, pyrolyzního topného a plynového oleje a C9 frakce.

 

SELEKTIVNÍ ODSTRANĚNÍ H2S Z ODPLYNU CO2

Podstatou provedené rekonstrukce dvou provozních souborů výrobny "Zplyňování mazutu" bylo bez přerušení výroby na jednotce postupné rekonstruování obou technologických linek „vypírky odplynů“.

 

JEDNOTKA NA VÝROBU STYRENU

Výstavba nové jednotky výroby styrenu s kapacitou 130 000 tun styren – monomeru za rok.

 

KAPALINOVÝ UZÁVĚR FLÉROVÉHO SYSTÉMU

V souvislosti s napojením odplynů z nové výrobny styrénu byl před vstupem odplynů do stávajícího flérového systému instalován kapalinový uzávěr pro zajištění proti zpětnénu proskoku plamene z fléry a pro odvod kondenzátu z odplynů.

 

REKONSTRUKCE FLÉRY VÝROBNY STYRENU

V souvislosti s napojením odplynů z nové výroby styrenu byla stávající fléra rekonstruována za účelem zvýšení celkové kapacity na 118 t/h odplynů a zvýšení bezdýmé kapacity na 34 t/h odplynů při snížení spotřeby pomocných médií.

 

REKONSTRUKCE POLNÍHO HOŘÁKU ETHYLENOVÉ JEDNOTKY

Rekonstrukce procesního systému polního hořáku etylenové jednotky a skladů o kapacitě 150 t/hod odplynů bezdýmného spalování.