Reference – Petrochemie

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka balené jednotky filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

 

NOVÁ TRASA LPG PYROLÝZNÍ PECE

Nové zařízení stavby „Nová trasa LPG pro pyrolýzní pece včetně odpařování a předehřevu“ je umístěno v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. na výrobně Etylénová jednotka.

 

PŘEPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ

Stavba „Přepojení zásobníků MZP“ je umístěna v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. na výrobně Etylénová jednotka (EJ).

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

 

NAVÝŠENÍ VÝROBY ZC9

Předmětem realizace investiční akce „Navýšení výroby ZC9“ je zvýšení výroby C9+ frakce na etylénové jednotce instalací nových reaktorů za účelem dimerace nesaturovaných C5 a C6 uhlovodíků.

 

BALENÉ JEDNOTKY ODKOKSOVACÍCH CYKLONŮ

Intecha navrhla a dodala dvě balené jednotky vysoce účinných cyklonových separátorů koksu z parovzdušné směsi pro pyrolýzní pece zákazníka Indorama Ventures Olefins LLC v Lake Charles, USA.

 

REKONSTRUKCE FLÉRY

Cílem projektu bylo zlepšení kvality (ekologie) spalování odplynů, zvýšení spolehlivosti a prodloužení provozního cyklu flérového systému ve společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU A DEHTU (CTRP) ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETHYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce je návrh a dodávka unikátní technologie pro filtraci částic koksu a dehtu z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ).

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETHYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce je návrh a dodávka unikátní technologie pro filtraci částic koksu z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ).

 

STÁČENÍ LPG NA KOLEJI 234B

Cílem investiční akce byly inženýrské činnosti a vlastní realizace stavby formou dodávky na klíč. Předmětem inženýrských činností bylo získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.