JEDNOTKA NA STRIPOVÁNÍ AMONIAKU Z ODPADNÍCH VOD

Doba realizace od: 03/2016
do: 07/2016
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník Lučební závody Draslovka a.s.
 

Cílem projektu byla instalace nové stripovací jednotky ve stávajícím provozu společnosti Lučební závody Draslovka a.s.

Nová jednotka je určena pro odstranění amoniaku z odpadní vody stripováním vodní parou. Touto technologií dojde ke snížení koncentrace iontově vázaného NH3 z  počáteční hodnoty 300 až 1600 mg/l na konečnou hodnotu maximálně 50 mg/l.

Takto vyčištěná  odpadní  voda je vedena k dalšímu zpracování na stávající ČOV. V procesu uvolněný  amoniak je využíván k výrobě čpavkové vody s koncentrací cca 25% hm. NH3, která se využívá ve stávající technologii.