Dozorový audit ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001

12. února 2013

 

Dozorový audit LRQA systému managementu kvality dle ISO 9001, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001 se uskutečnil 20. -23. listopadu 2012. Všechny prvky systému byly prověřeny a úspěšně obhájeny.

Zároveň byl naplánován re-certifikační audit, který se uskuteční v listopadu 2013.