Reference – Petrochemie

VÝROBA NAFTALENOVÉHO KONCENTRÁTU

Návrh technologického procesu a vlastní realizace kompletní akce vč. všech souvisejících modifikací a úprav etylénové jednotky, skladování a expediční stanice – výdej do železničních cisteren.

 

REDUKČNÍ STANICE VYSOKOTLAKÉ PÁRY

Výměna a rekonstrukce VT parních redukčních stanic o výkonu cca 200 t/h a parametrech p=11,9 MPa; t=520 0C, včetně navazujícího potrubního propojení.

 

VÝMĚNA PARNÍCH TURBÍN

Součástí akce „ Intenzifikace etylénové jednotky“ v CHEMOPETROLu, a.s. Litvínov byla výměna parní turbíny kompresoru pyroplynu, parní turbíny propylénového kompresoru a parní turbíny etylénového kompresoru.

 

FLÉROVÝ SYSTÉM PRO VÝROBNY PE A PP

Návrh technologie nového faklového systému pro nově realizované výrobny PE a PP, a pro ostatní stávající provozy.

 

REKONSTRUKCE VÝROBNY POX – VÝMĚNA HOŘÁKŮ

Hlavním účelem této stavby byla rekonstrukce zařízení "Zplyňování mazutu".

 

REKONSTRUKCE VÝROBNY POX – KONVERZE CO S VODNÍ PAROU

Podstatou námi provedené rekonstrukce výrobny "Zplyňování mazutu" bylo bez přerušení výroby na jednotce postupné rekonstruování obou technologických linek vysokoteplotní konverze CO.

 

INTENZIFIKACE ETYLENOVÉ JEDNOTKY

Stavba představuje navýšení kapacity etylenové jednotky ze současných 453 000 t/rok na 560 000 t/rok výroby etylenu postupně ve třech etapách.

 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE EXPEDICE BENZENU

Hlavním cílem stavby bylo snížení emisí uhlovodíků ze skladovacích zásobníků produktů a z expediční stanice benzenu a rekonstrukce a modernizace expedice benzenu, pyrolyzního topného a plynového oleje a C9 frakce.

 

SELEKTIVNÍ ODSTRANĚNÍ H2S Z ODPLYNU CO2

Podstatou provedené rekonstrukce dvou provozních souborů výrobny "Zplyňování mazutu" bylo bez přerušení výroby na jednotce postupné rekonstruování obou technologických linek „vypírky odplynů“.

 

JEDNOTKA NA VÝROBU STYRENU

Výstavba nové jednotky výroby styrenu s kapacitou 130 000 tun styren – monomeru za rok.