Reference – Ekologie

ČISTĚNÍ ZAOLEJOVANÝCH VOD - OFFSHORE

Požadavky na ochranu životního prostředí při provádění vrtů pro těžbu ropy z mořského dna se neustále zvyšují. Naše společnost na to zareagovala návrhem technologie balené jednotky atmosférického separátoru zaolejovaných vod, který je určený k provozu přímo na vrtných plošinách. První aplikace této technologie je na vrtné plošině. Tato vrtná plošina poslední generace je vybavená nejmodernějšími technologiemi a je také jedním z největších dosud postavených zařízení svého druhu.

 

MODERNIZACE OBJEKTU ČISTÍRNA KOAGULAČNÍCH VOD

Předmětem akce byla modernizace objektu čistírny koagulačních vod pro zvýšení maximálního zpracovatelného objemu odpadních vod.

 

NÁHRADA KOMPRESORU

Cílem akcí byla instalace nových ventilátorů jako náhrada za stávající kompresory v provozu Stanice pro likvidaci kyselých roztoků – I. etapa (SLKR I) ve státním podniku Diamo, o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem.

 

ODKOKSOVÁNÍ PYROLÝZNÍCH PECÍ NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

V návaznosti na snižování legislativních emisních limitů tuhých látek do ovzduší naše společnost navrhla a realizovala technologii na odstraňování pevných částic koksu z parovzdušné směsi během procesu odkoksování pyrolýzních pecí včetně dvou vstupních hrdel odlišné světlosti a unikátní separační komory koksu. Garantovaný emisní limit je max. 20 mg/Nm3.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

 

ČISTĚNÍ ZAOLEJOVANÝCH VOD - OFFSHORE

Požadavky na ochranu životního prostředí při provádění vrtů pro těžbu ropy z mořského dna se neustále zvyšují. Naše společnost na to zareagovala návrhem technologie balené jednotky atmosférického separátoru zaolejovaných vod, který je určený k provozu přímo na vrtných plošinách. Jedná se o aplikaci této technologie na vrtných lodích.

 

VÝMĚNA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE

Cílem této zakázky byla výroba a montáž nové nádrže o objemu 360 m3, která je součástí ČOV v areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylenu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Návrh a instalace technologie automatického odvodňování 4 skladovacích nádrží s automobilovým benzínem v Rafinerii Recope Kostarika.

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VÝROBA BIOPALIVA PŘI ODPAŘOVÁNÍ ČERNÝCH VÝLUHŮ – VÝROBA KAPALNÉHO METANOLU

Předmětem činnosti Intechy v tomto projektu byl návrh technologického procesu, basic design a realizační projekt technologické části stavby, dodávky aparátů, strojů a dalšího technologického zařízení, montážní práce a uvedení do provozu.