ZVÝŠENÍ KAPACITY STÁČENÍ SVĚTLÝCH PRODUKTŮ

Doba realizace od: 01/2008
do: 12/2008
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

Za účelem zvýšení kapacity stáčení primárního benzínu bylo vybudováno stáčecí pracoviště železničních cisteren se sedmi stáčecími rameny, čerpací stanicí, velínem, železniční vlečkou a potrubními rozvody do skladových zásobníků.

Akce byla realizována formou dodávky na klíč včetně zpracování projektů ve všech stupních.