MÍCHÁNÍ NAFTOVÉHO TANKU

Doba realizace od: 02/2010
do: 09/2010
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

V rámci investiční akce bylo do stávající skladovací nádrže instalováno vrtulové míchadlo k zajištění míchání a dosažení homogenity v nádrži v požadované době.

Míchadlo je ovládáno z DCS s indikací chodu do DCS.