INSTALACE ZÁSOBNÍKU FB-103 NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 09/2017
do: 02/2018
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník UNIPETROL RPA, s.r.o.
 

Z důvodu značně zkorodovaného stavu, který již nedovoloval další využití pro skladování uhlovodíků, bylo nutno zdemolovat původní zásobník FB-103, sloužící jako nástřikový tank primárního benzínu na pyrolýzní pece, a nahradit jej zásobníkem novým.

Nový zásobník FB-103 o objemu 200 m3 je vyroben namísto původní uhlíkové oceli z oceli nerezové.

Instalace nového zásobníku FB-103 zahrnovala zejména návrh, výrobu a umístění nového zásobníku FB-103 na stávající zrepasovaný základ, zpětné montáže stávajících/původních/nových prvků M+R na nový zásobník, montáž SHZ, dodávky a montáže ocelových konstrukcí a zpětné montáže stávajících/původních částí potrubních rozvodů navazujících na tento zásobník.