EXPEDICE ETO BEZ FAME PŘES SDS KRALUPY

Doba realizace od: 02/2010
do: 09/2010
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

Cílem investiční akce bylo umožnění expedice ETO (nafta s přídavkem barviva) bez FAME přes silniční distribuční středisko Kralupy.

Pro expedici ETO bylo instalováno nové čerpadlo, které je možné ovládat jak z místa, tak z DCS. Součástí akce byla i realizace nezbytných úprav potrubních systémů.