AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Doba realizace od: 11/2007
do: 05/2008
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník Slovnaft, a.s./ MOL Group
 

Předmětem této akce bylo návrh a instalace automatické odvodňovací jednotky šesti skladovacích zásobníků primárního benzínu v rafinerii MOL SLOVNAFT na Slovensku.

Systém je založen na odstranění vody nashromážděné u dna tanku.  Následně je ve stejném zařízení voda oddělena od benzínu. Benzín jde zpět do skladovacího tanku a oddělená voda s maximálním obsahem volných uhlovodíků 50 ppm je vypouštěna do systému odpadních vod.

Tento proces zabraňuje ztrátám produktu a kontaminaci odpadních vod uhlovodíky.