Reference – Potravinářský průmysl

Rekonstrukce lihovaru Kunovice

Rekonstrukce zemědělského lihovaru se zvýšením výrobní kapacity.

 

Lihovar Chlmec - 5000 l/den - Slovensko

Nově vybudovaný zemědělský lihovar ke zpracování obilí (pšenice) na konzumní líh, splňující kvalitativní parametry velejemného lihu pro využití v potravinářské výrobě – pro výrobu alkoholických nápojů.

 

Lihovar 30 hl a.a./den - Ulanbátar - Mongolsko

Nově vybudovaný zemědělský lihovar ke zpracování obilí (pšenice) na konzumní líh, splňující kvalitativní parametry velejemného lihu pro využití v potravinářské výrobě – pro výrobu alkoholických nápojů.

 

Lihovar 10 hl a.a./den - Ulanbátar - Mongolsko

Nově vybudovaný zemědělský lihovar ke zpracování obilí (pšenice) na konzumní líh, splňující kvalitativní parametry velejemného lihu pro využití v potravinářské výrobě – pro výrobu alkoholických nápojů.