VÝROBA C9 FRAKCE A DCPD

Doba realizace od: 04/2008
do: 12/2008
Forma realizace
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povoleni
Zákazník UNIPETROL RPA, s.r.o.
 

Na základě technologie výroby technického dicyklopentadienu (DCPD) a nehydrogenované C9 frakce vyvinuté UNIPETROLEM RPA ve spolupráci s VŠCHT vypracovala Intecha, spol. s r. o. sadu dokumentace nezbytnou pro získání stavebního povolení zahrnující zejména následující dokumenty:

• Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)
• Dokumentace výběru staveniště
• Dokumentace pro územní rozhodnutí
• Dokumentace konceptu technologicko-inženýrského návrhu stavby
• Dokumentace pro stavební povolení