ÚPRAVA ZÁSOBNÍKU

Doba realizace od: 04/2017
do: 03/2018
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro stavební povoleni
Zákazník SYNTHOS Kralupy a.s.
 

Předmětem projektu bylo zvýšení skladovací kapacity butadienu a vybudování nové trasy pro dopravu butadienu ze Skladu kapalných plynů do Areálu chemických výrob (ACHV).

Stávající kulový zásobník o objemu 1000 m3, v kterém se skladovala surová C4 frakce, bude nyní využit pro skladování butadienu, což znamená rekonstrukci potrubního propojení, instalaci stabilního chladicího zařízení a jeho zaizolování.

Pro dopravu butadienu do ACHV jsou osazena dvě nová čerpadla a navržena nová potrubní trasa.