STÁČENÍ LPG

Doba realizace od: 09/2008
do: 06/2009
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

V rámci této investiční akce byla realizována technická opatření, která umožnila zvýšení kapacity stáčecích zařízení na koleji 151 a kapacity transferu LPG ze skladů na Ethylenovou jednotku.

Pro zvýšení kapacity stáčení byla instalována chybějící ramena plynné a kapalné fáze pro stáčení LPG. Pro zvýšení kapacity transferu LPG ze skladů na Ethylenovou jednotku bylo od čerpací stanice instalováno nové potrubí DN150 v celkové délce cca 4000m.