STÁČENÍ LPG NA KOLEJI 234B

Doba realizace od: 12/2013
do: 05/2015
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník UNIPETROL RPA, s.r.o.
 

Cílem investiční akce byly inženýrské činnosti a vlastní realizace stavby formou dodávky na klíč. Předmětem inženýrských činností bylo získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.

Realizace stavby zahrnovala stavební úpravy, vybudování nových stáčecích míst LPG na koleji 234b, kompletní dodávky a montáže nové technologie stáčení, potrubní propojení, řídícího systému a rekonstrukci elektro rozvodny, výměna všech armatur skladovacích zásobníků včetně instalace dálkově ovládaných armatur a kompletní reinstrumentace přístrojů MaR.

Stáčení LPG z železničních cisteren je navrženo pomocí kompresoru s kapacitou 33-64 t/h. Po odčerpání kapalného LPG je pomocí kompresoru prováděna rekuperace zbytkových par. Ze skladovacích zásobníků je LPG přečerpáváno (50m3/h) do velkoobjemového zásobníku, odkud je zajištěna distribuce na etylénovou jednotku. Kapacita stáčecího stanoviště LPG je stočení 6 cisteren denně, roční kapacita zařízení je 100000 t/rok.