REKONSTRUKCE FLÉRY

Doba realizace od: 10/2015
do: 02/2016
Forma realizace
Dokumentace pro stavební povoleni
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník SYNTHOS Kralupy a.s.
 

Cílem projektu bylo zlepšení kvality (ekologie) spalování odplynů, zvýšení spolehlivosti a prodloužení provozního cyklu flérového systému ve společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

Navržené řešení spočívá ve výměně flérové hlavice, molekulové uzávěry, zapalovacího zařízení, odlučovače a v instalaci nové vodní uzávěry. Provedenými úpravami dojde ke zlepšení kvality spalování odplynů, zvýšení spolehlivosti a prodloužení provozního cyklu na 4 roky bez odstávky.

Hlavice je vybavena novými pilotními hořáky s přenosem informací o jejich chodu do velínu prostřednictvím monitorování termočlánky a současně i snímáním třemi infračervenými kamerami. K zapálení stabilizačních hořáků slouží nový zapalovací panel s primárním zapálením hořáků pomocí HE (vysokoenergetického) systému.