PŘEPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ

Doba realizace od: 04/2016
do: 06/2016
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník UNIPETROL RPA, s.r.o.
 

Stavba „Přepojení zásobníků MZP“ je umístěna v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. na výrobně Etylénová jednotka (EJ).

Stavba je realizována v prostoru skladovacích zásobníků suroviny pro pyrolýzní pece.
Cílem akce bylo zajištění provozu etylénové jednotky a zabezpečení dodávky surovin pro pyrolýzní pece a paliva pro kotelnu po dobu najíždění EJ a v době rekonstrukce zásobníku primárního benzínu.