ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Doba realizace od: 10/2008
do: 07/2009
Forma realizace
Basic Design
Dokumentace pro provádění stavby
Inženýring, dodávky
Zákazník Lukoil Neftekhim
 

Návrh a dodávka jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

Tento systém filtrace je doposud unikátní proces zejména s ohledem na udržení okruhu quenchového oleje bez koksu a získání suchého koksu na výstupu z filtrů jednotky, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha.

Principem technologického procesu je odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze.