ODSTRANĚNÍ KOKSU A DEHTU (CTRP) ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETHYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 12/2014
do: 08/2016
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Balená jednotka
Zákazník TECHNIP ITALY
 

Předmětem akce je návrh a dodávka unikátní technologie pro filtraci částic koksu a dehtu z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ).

Do stávající etylénové jednotky byla navržena, vyrobena, smontována a dodána kompletní balená jednotka speciálních filtrů. Současně byly provedeny úpravy na stávajících cyklonech ke zvýšení účinnosti separace a prevenci jejich ucpávání.

Hlavním zařízením dodávané jednotky jsou speciální filtry koksu a dehtu uložené v ocelové konstrukci.

Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů koksu a kapalného dehtu bez zarážky EJ. Tento systém separace a filtrace je unikátní proces, zejména s ohledem na udržení okruhu chladící vody bez koksu a dehtu s možností vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze bez negativního dopadu na životní prostředí a zdraví a bezpečnost práce. Nositelem technologie CRU jednotky je Intecha.

Instalací jednotky na odstranění koksu a dehtu dochází ke zvýšení účinnosti EJ, zvýšení životnosti zařízení a zároveň snížení provozních nákladů i znečištění životního prostředí. Začlenění této technologie umožnuje etylenovým jednotkám přejít na víceletý zarážkový cyklus.