NOVÁ TRASA LPG PYROLÝZNÍ PECE

Doba realizace od: 06/2015
do: 05/2016
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník UNIPETROL RPA, s.r.o.
 

Nové zařízení stavby „Nová trasa LPG pro pyrolýzní pece včetně odpařování a předehřevu“ je umístěno v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. na výrobně Etylénová jednotka.

Cílem projektu bylo, z důvodu navýšení kapacity zpracování LPG na pyrolýzních pecích, vybudování nové jednotky pro odpaření 25 t/h LPG včetně vybudování nové trasy pro odpaření a předehřev suroviny.