NAVÝŠENÍ VÝROBY ZC9

Doba realizace od: 09/2015
do: 10/2016
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro stavební povoleni
Basic Design
Dodávka na klíč
Zákazník UNIPETROL RPA, s.r.o.
 

Předmětem realizace investiční akce „Navýšení výroby ZC9“ je zvýšení výroby C9+ frakce na etylénové jednotce instalací nových reaktorů za účelem dimerace nesaturovaných C5 a C6 uhlovodíků.

Tato technologie zvýší produkci ZC9 frakce používané k výrobě motorové nafty za současného snížení podílu nesaturovaných C5 uhlovodíků vstupujících do technologie etylénové jednotky.