INSTALACE ZKUŠEBNÍ JEDNOTKY ZPĚŇOVATELNÉHO POLYSTYRENU

Doba realizace od: 09/2009
do: 04/2010
Forma realizace
Dokumentace pro stavební povoleni
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník SYNTHOS Kralupy a.s.
 

Předmětem akce bylo projektové řešení určené pro realizaci záměru společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. instalovat novou zkušební jednotku pro výrobu zpěňovatelného (expandovatelného) polystyrenu (XEPS) extruzní technikou, čímž dojde k rozšíření výrobního sortimentu.

Nová zkušební jednotka pro výrobu XEPS bude sloužit ke zpracování a úpravě části stávající produkce polystyrenového polymeru na zpěňovatelný polystyren.
V rámci projektu je řešeno rovněž rozšíření existující rozdělovací stanice pneumatické dopravy sypkých materiálů pomocí vzduchu.

Vyrobený granulát vystupuje z linky XEPS do systému pomaloběžné potrubní pneudopravy a za přítomnosti dusíku je transportován do navazující technologie, kde bude prováděna povrchová úprava granulátu. Součástí projektu je rovněž rozšíření stávajícího zařízení pro plnění, balení a skladování výrobku.