DESTABILIZACE BUTADIENU

Doba realizace od: 01/2011
do: 06/2011
Forma realizace
Dokumentace pro stavební povoleni
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník SYNTHOS Kralupy a.s.
 

Předmětem této akce bylo vybudování jednotky destabilizace butadienu, zvětšení kapacity skladování odpadního louhu a úpravu stávající technologie pro potřeby míchání příslušných koncentrací louhu. Odstraňování stabilizátoru z butadienu je prováděno praním v roztoku NaOH.