Reference – Petrochemie

FILTRACE KOKSU ZE SYSTÉMU PRACÍHO OLEJE NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a implementace filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

IZOMERACE C5/C6 FRAKCE

Výstavba nové jednotky Izomerace C5/C6 frakce podle technologie UOP–PENEX s roční kapacitou 170 kt a jednotky redestilace reformátu o kapacitě 270 kt/rok.

 

SELEKTIVNÍ HYDROGENACE C3 FRAKCE

Na základě licenčního procesu firmy IFP byla do stávající etylénové jednotky zakomponována jednotka zhodnocující produkty pyrolýzy převedením MAPD na propylen na principu selektivní hydrogenace.