Reference – Petrochemie

REKONSTRUKCE VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a realizace nových tras vysokotlakých parovodů.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Studie proveditelnosti jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylénu.

 

ČIŠTĚNÍ ODPLYNŮ NA VÝROBNĚ MOČOVINY

Dopravní vzduch krystalické močoviny na granulační věži – odpadní plyn obsahuje pevné podíly močoviny a uvolněný čpavek v množství přesahujícím emisní limity.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Studie proveditelnosti jednotky na odstranění koksu v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

VÝROBA NAFTALENOVÉHO KONCENTRÁTU

Návrh technologického procesu a vlastní realizace kompletní akce vč. všech souvisejících modifikací a úprav etylénové jednotky, skladování a expediční stanice – výdej do železničních cisteren.

 

REDUKČNÍ STANICE VYSOKOTLAKÉ PÁRY

Výměna a rekonstrukce VT parních redukčních stanic o výkonu cca 200 t/h a parametrech p=11,9 MPa; t=520 0C, včetně navazujícího potrubního propojení.

 

VÝMĚNA PARNÍCH TURBÍN

Součástí akce „ Intenzifikace etylénové jednotky“ v CHEMOPETROLu, a.s. Litvínov byla výměna parní turbíny kompresoru pyroplynu, parní turbíny propylénového kompresoru a parní turbíny etylénového kompresoru.