Reference – Petrochemie

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylenu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

REKONSTRUKCE JEDNOTKY NA ODLOUČENÍ KOKSU Z OKRUHU QUENCHOVÉHO OLEJE

Původně provozovaná jednotka nedosahovala požadované účinnosti a měla velmi negativní dopad na HSE. Proto byla jednotka na základě Intechou vypracované studie a základního návrhu rekonstruována s cílem instalovat technologii, která je v současnosti na úrovni BAT.

 

SNÍŽENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY SYSTÉMU PYROPLYNU NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

Tento projekt řešil snížení tlakové ztráty pyroplynu při průchodu primární kolonou, vodní pračkou a louhovou pračkou. Proto bylo nutné nahradit stávající patra kolon za novou, volně sypanou náplň, resp. v případě louhové pračky nahradit i stávající patra v horní sekci za nová patra s nižší tlakovou ztrátou a to při zachování stávajícího zatížení a složení pyroplynu.

 

STÁČENÍ BENZENU ZE ŽELEZNIČNÍCH CISTEREN

Předmětem akce bylo vybudování nového stáčecího místa benzenu pro možnost využití vstupní suroviny z externích zdrojů a pro zvýšení stávající kapacity výrobny Ethylbenzenu II v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o.

 

VÝMĚNA SOUSTROJÍ KOMPRESORU METANU NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce byla výměna soustrojí metanového kompresoru na etylenové jednotce v UNIPETROLU RPA, s.r.o.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTEMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Cílem akce bylo návrh a dodávka zařízení k úpravě dvou jednotek k odloučení koksu z okruhů quenchového oleje na etylenové jednotce. K původně instalovaným cyklonům byly doplněny speciální procesní filtry, které nahradily stávající usazovák, jehož obsluha měla negativní dopad na životní prostředí a bezpečnost práce.

 

ÚPRAVY PROVOZU KAPALNÝCH KAUČUKŮ

Technologie výroby kapalných kaučuků byla vyvinuta ve Výzkumném ústavu syntetického kaučuku (VÚSK) Kralupy nad Vltavou. Do provozu byla uvedena v roce 1996 s kapacitou 2000 t/rok polymeru LBH 3000.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTEMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka separační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce. Jednotka podstatně snižuje neočekávané odstavení výroby etylénu a náklady na údržbu zařízení teplého dílu. Rovněž se velmi podstatně snižují nežádoucí vlivy na životní prostředí a zvyšuje se bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a úpravou filtračního zbytku do inertní sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

DESTABILIZACE BUTADIENU

Předmětem této akce bylo vybudování jednotky destabilizace butadienu, zvětšení kapacity skladování odpadního louhu a úpravu stávající technologie pro potřeby míchání příslušných koncentrací louhu. Odstraňování stabilizátoru z butadienu je prováděno praním v roztoku NaOH.

 

INSTALACE ZKUŠEBNÍ JEDNOTKY ZPĚŇOVATELNÉHO POLYSTYRENU

Předmětem akce bylo projektové řešení určené pro realizaci záměru společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. instalovat novou zkušební jednotku pro výrobu zpěňovatelného (expandovatelného) polystyrenu (XEPS) extruzní technikou, čímž dojde k rozšíření výrobního sortimentu.