ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETHYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 03/2014
do: 05/2015
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Inženýring, dodávky, výstavba
Zákazník CHEVRON PHILIPS
 

Předmětem akce je návrh a dodávka unikátní technologie pro filtraci částic koksu z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ).

K původně instalovaným hydrocyklonům byla navržena a dodána kompletní balená jednotka speciálních filtrů. Současně byly provedeny úpravy na stávajících cyklonech ke zvýšení účinnosti separace.

Hlavním zařízením dodávané jednotky jsou speciální filtry koksu uložené v ocelové konstrukci.

Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů koksu vzniklých v pyrolýzních pecích EJ pomocí hydrocyklonů s následnou filtrací a sedimentací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Nositelem technologie CRU jednotky je Intecha.

Instalací jednotky na odstranění koksu dochází ke zvýšení účinnosti EJ, zvýšení životnosti zařízení a zároveň snížení provozních nákladů i znečištění životního prostředí. Začlenění této technologie umožnuje etylenovým jednotkám přejít na víceletý zarážkový cyklus.