ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETHYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 06/2013
do: 12/2014
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Inženýring, dodávky
Zákazník RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
 

Předmětem akce je poskytnutí know how, realizační projekt a dodávka klíčových zařízení filtrační jednotky koksu (CRU) z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ) v projektu J3 v Jamnagaru, Rajasthan, Indie. CRU jednotka je součástí nově budovaného petrochemického závodu v západní čísti Indie na pobřeží Indického oceánu.

Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů vzniklých v pyrolýzních pecích EJ v hydrocyklonech s následnou filtrací a sedimentací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Nositelem technologie CRU jednotky je Intecha.

Instalací jednotky na odstranění koksu dochází ke zvýšení účinnosti EJ, zvýšení životnosti zařízení a zároveň snížení provozních nákladů i znečištění životního prostředí. Začlenění této technologie umožnuje etylenovým jednotkám přejít na víceletý zarážkový cyklus.

Instalaci CRU jednotky provedl zákazník dle realizačních projektů Intechy, Intecha provedla supervizi montáží, uvedla jednotku do provozu a provedla garanční zkoušky.