ČIŠTĚNÍ ČPAVKOVÝCH VOD

Investiční náklady CZK
Doba realizace od: 05/2015
do: 08/2016
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník BAMAG Middle East and North Africa LLC
 

V rámci této akce jsme navrhli proces a zpracovali prováděcí projekt čištění odpadních vod pro výrobnu hnojiv Abu Qir v Egyptě s celkovou kapacitou 650 m3/h a s ohledem na  požadavek nulového vypouštění odpadní vody.

Technologie zahrnuje celkem šest linek, kde každá linka obsahuje dvě stripovací kolony se sypanou náplní, ve kterých dochází ke stripování amoniaku z odpadní vody horkým vzduchem s cílem snížení koncentrace amoniaku pod dovolenou hodnotu 0,7 ppm a jednu absorpční kolonu se sypanou náplní, ve které dochází k odstraňování amoniaku z cirkulačního vzduchu. Vystupující ohřátý vzduch je pak vracen zpět na začátek procesu stripování.