Reference – Ekologie

STÁČENÍ A SKLADOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ V CHÚV

Stavba řešila nevyhovující stav stáčení chemikálií pro chemickou úpravnu vod z železničních cisternových vozů a jejich skladování.

 

REKUPERACE ODPLYNŮ Z RAFINÉRIE - VRU JEDNOTKA

Návrh a vlastní realizace kompletního systému sběru odplynů ze skladových zásobníků, plnění autocisteren a železničních cisteren vč. dovybavení pojistnými a neprůbojnými armaturami.

 

FILTRACE KOKSU ZE SYSTÉMU PRACÍHO OLEJE NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a implementace filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

IZOMERACE C5/C6 FRAKCE

Výstavba nové jednotky Izomerace C5/C6 frakce podle technologie UOP–PENEX s roční kapacitou 170 kt a jednotky redestilace reformátu o kapacitě 270 kt/rok.