Reference – Ekologie

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Návrh a instalace technologie automatického odvodňování 4 skladovacích nádrží s automobilovým benzínem v Rafinerii Recope Kostarika.

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VÝROBA BIOPALIVA PŘI ODPAŘOVÁNÍ ČERNÝCH VÝLUHŮ – VÝROBA KAPALNÉHO METANOLU

Předmětem činnosti Intechy v tomto projektu byl návrh technologického procesu, basic design a realizační projekt technologické části stavby, dodávky aparátů, strojů a dalšího technologického zařízení, montážní práce a uvedení do provozu.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylenu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylenu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

REKONSTRUKCE JEDNOTKY NA ODLOUČENÍ KOKSU Z OKRUHU QUENCHOVÉHO OLEJE

Původně provozovaná jednotka nedosahovala požadované účinnosti a měla velmi negativní dopad na HSE. Proto byla jednotka na základě Intechou vypracované studie a základního návrhu rekonstruována s cílem instalovat technologii, která je v současnosti na úrovni BAT.

 

NEUTRALIZAČNÍ A DEKONTAMINAČNÍ STANICE

Stanice NDS 10 technologicky navazuje na technologii Zpracování matečných louhů.

 

ÚPRAVA FLÉROVÉHO SYSTÉMU

Účelem akce bylo upravit sběrný flérový systém a zařízení flérového hospodářství dle současně platných standardů (DEP, API) a napojit pojistné ventily z provozu AVD a částečně z NRL, dosud uvolňované do atmosféry, do tohoto systému.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTEMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Cílem akce bylo návrh a dodávka zařízení k úpravě dvou jednotek k odloučení koksu z okruhů quenchového oleje na etylenové jednotce. K původně instalovaným cyklonům byly doplněny speciální procesní filtry, které nahradily stávající usazovák, jehož obsluha měla negativní dopad na životní prostředí a bezpečnost práce.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTEMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka separační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce. Jednotka podstatně snižuje neočekávané odstavení výroby etylénu a náklady na údržbu zařízení teplého dílu. Rovněž se velmi podstatně snižují nežádoucí vlivy na životní prostředí a zvyšuje se bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a úpravou filtračního zbytku do inertní sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).