ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ ZAKÁZKY „REVAMP BUTADIENU“

23. září 2020

Úspěšným provedením garančního testu byla dokončena zakázka „Revamp butadienu“ pro zákazníka Butadien Kralupy, a.s. v Areálu chemických výrob Kralupy.