RWE Gas Storage – HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE

12. ledna 2015

V loňském roce obdržela Intecha kontrakt na realizaci bezpečného havarijního odtlakování technologické části při vzniku mimořádné události v areálu podzemního zásobníku plynu. Realizace navazuje na studii bezpečnosti,  studii HAZOP a realizační projekt vypracované rovněž naší společností.