Recertifikační audit ISM

6. prosince 2013

Re-certifikační audit LRQA systému managementu kvality dle ISO 9001, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001 se uskutečnil 18. -22. listopadu 2013. Všechny prvky systému byly prověřeny a úspěšně obhájeny a byl vydán certifikát na následující 3leté období.

Zároveň byl naplánován dozorový audit, který se uskuteční v listopadu 2014.