Recertifikační audit

28. ledna 2020

Recertifikační audit LRQA  systému managementu kvality dle ISO 9001, ochrany životního prostředí dle ISO 14001 a BOZP dle ISO 45001 se uskutečnil v listopadu 2019.  Součástí auditu byl i přechod z normy OHSAS 18001 na novou mezinárodní normu v oblasti BOZP ISO 45001.

Všechny procesy systému byly prověřeny, úspěšně obhájeny a byl vydán certifikát na následující 3-leté období.

Zároveň byl naplánován další dozorový audit, který se uskuteční v listopadu 2020.