Nové potrubí odplynu

19. října 2006

Nové potrubí odplynu a propojení v bl. 25 Česká rafinérská, a.s. rafinérie Kralupy bylo předáno dle harmonogramu.

Předmětem akce, která se připravovala déle než 9 měsíců byla rekonstrukce potrubí odplynu na stávajícím výrobním bloku a napojení systému odplynu na nový polní hořák realizovaný již dříve v rámci jiné akce.

Většina prací probíhala v zarážce, která trvala 24 dnů. Pod hlavičkou naší firmy pracovalo průměrně 132 pracovníků, ve špičce 183. Demontováno bylo celkem 113,8 t potrubí, armatur a uložení. Byly provedeny nástavby stávajících ocelových konstrukcí v rozsahu 82 t. Namontováno bylo 154,8 t potrubí a uložení, 62 ks nových pojistných ventilů a 241 nových uzavíracích armatur. Demontováno, repasováno a znovu instalováno bylo 109 ks pojistných ventilů a 107 uzavíracích armatur. Nové a repasované uzavírací armatury byly opatřeny 322 ks uzamykacích zařízení.