HYDROGENACE NAFTY/BENZÍNU

1. července 2015

Účelem procesu hydrogenace nafty/benzínu je získat čistý produkt pro další zpracování nebo v konečné podobě k prodeji. Hydrogenací se získají nasycené uhlovodíky a aromáty a současně se odstraní nečistoty z produktu (síra, dusík, kovy).
Dále jsou řešeny provozní problémy klíčového zařízení, jako jsou např. kompresory atd.
V současné době Intecha, spol. s r.o. provádí rekonstrukci  hydrogenační jednotky v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.